??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 90后坏女孩的十大爱情金?经典语录?/title> <meta name="keywords" content="90后坏女孩的十大爱情金?90后坏女孩,90?坏女?爱情金句,经典爱情语录" /> <meta name="description" content="90后坏女孩的十大爱情金?90后坏女孩,90?坏女?爱情金句,经典爱情语录" /> <link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="http://www.myfreeheart.cn/themes/tbcms/style/default.css" type="text/css" media="screen" /> <link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="../style/default.css" type="text/css" /> </head> <body class="single"> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> var str00="http://www.myfreeheart.cn/"; var str01="名称或邮箱不能为?; var str02="名称或邮箱格式不?; var str03="留言不能为空或过?; var str06="显示UBB表情>>"; var intMaxLen="1000"; var strFaceName="Haha|Hehe|Love|Misdoubt|Music|Nothing_to_say|Sad|Shame|Sleep|Smile|Stop|What|Adore|After_boom|Angry|Cool|Cry|Effort|Faint|Grimace"; var strFaceSize="48"; var strBatchView=""; var strBatchInculde=""; var strBatchCount=""; </script> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <h1 id="BlogTitle"><a href="http://www.myfreeheart.cn/">灵想经典语录?----中国最大最全的经典语录收集!</a></h1> <h2 id="BlogSubTitle">灵想经典语录--记录你的经典语录.</h2> </div> <div id="banner"> </div> <div id="nav"> <ul> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/">灵想经典语录</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/qqyulu.html">QQ经典语录</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdiangaoxiao.html">经典笑话</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdianduanxin.html">经典短信</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/2009jingdianyulu.html">2009经典语录</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/mingrenyl.html">名人经典语录</a></li> <li><a href="http://www.funnyjokesgo.com/">英文?/a></li> </ul> </div> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="leftnr"> <h5><a href="/">经典语录?/a> >> <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/loveyulu.html"><strong>经典爱情语录</strong></a> >> 90后坏女孩的十大爱情金?/h5> <div id="post-nav"><a class="l" href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdyl50ts.html">« 经典语录50?/a> ---<a class="r" href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xmrdlmaqyl.html">席慕容的浪漫爱情语录 »</a> </div> <h1><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/90hhnhd10daqjj.html">90后坏女孩的十大爱情金?/a></h1> <div id="info"> 发布:灵想经典语录 | 日期?009-8-5 10:34:44 | 分类:经典爱情语录 | 浏览:<span id="spn2472"></span> | <SCRIPT language="javascript" src="http://www.myfreeheart.cn/PLUGIN/wz/cang.js"></SCRIPT> <script language="JavaScript" type="text/javascript">strBatchCount+="spn2472=2472,"</script> </div> <div id="content"> <div id="vad" class="ggad3"><script src="/adjs/single2.js" language="javascript"></script></div> <p>1、我在男人的世界游刃有余 我在我的世界天旋地转,男人是愚蠢的、肮脏的、属于欲望的... <br />2、不要用甜言蜜语搪塞她的耳朵,你若爱她就请给她大把人民币?<br />3、我是在刀刃上跳芭蕾舞的姑娘,是满眼血腥的狂躁赌徒,倾尽所有,把青春拿来赌甚至押进整个人生。无数人等着看我的笑话,看我爬高然后摔倒,然后指着我迸裂的尸体说:看吧,这就是不好好过日子的下场。一时间我将会成为叛逆的楷模,坏孩子的典范,给男人敲个警钟,让女人心理平衡,果能如此,我这辈子还挺伟大的?<br />4、我的心里有一个彷徨孤单的影子,她在黑暗里走啊走,没有尽头没有方向,谈不上开始也不会有归宿,像个被时间捉弄被上帝遗弃的孩子,没有人和她说话也不会有人陪她玩耍,走累了蜷缩着身子隐藏在大片黑暗里,任谁也找不到。上帝是在考验我,他把悲伤的影子植入我的心脏,在一遍遍的刺痛下留下一个洞口迅速扩大。看叫做感情的流质是不是早已流淌光了。终于如他所愿,我痛苦不?<br />5、充满悲伤的影子不断侵蚀我的身体,在体内无限扩大,好在有她。她无处不在,她让我感觉到生活的无限生机,让我相信温情这东西,或许我是爱上她了,我愿意为她哭,为她笑,为她誓死疯狂,她有个好听的名字——她叫阿紫?<br />6、记忆的温床让我沦陷,生活还未冒出希望的曙光,已经变得麻木不仁。我愿沉醉在过去,从最初单纯的笑颜走向忽明忽灭的忧伤,像有双大手遮蔽了生活的窘迫和不安,看着自己迷茫也好,疼痛也好,就算遍体鳞伤,希望依然不?<br />7、女孩的心思就是这样,说简单又不简单。喜欢用一切华丽空洞的词语装点爱情。遇到喜欢的人哪怕没有言语也会相信他是属于你的,这是命中注定好的,逃也逃不掉,躲也躲不了,他遇上你就是一场繁华美丽的劫,你是他不可膜拜的女神,倾用他毕生的 <br />8.似乎夏天刚过去,冬天就跟进了脚步,地面消失了那些璀璨的光影,变成头顶布满阴郁的天空。我的心仿佛被划开一个大口,任由怎么填补也始终空缺一块?<br />9.不用再说也该知道,故事里的小男孩长大后迷上了飙车,迷上了深夜买醉,他是寂寞的。又不甘寂寞。这个孩子,他让我悲伤,让我心疼,让我想去照顾,去爱他,从此义无反顾?<br />10.爱情向来不是一个人的事,不是较量知道的多,而是计较了解得少?/p><p> </p> <div id="copyurl">转载请注明来??a href="http://www.myfreeheart.cn/">灵想经典语录?----中国最大最全的经典语录收集!</a>? <p><strong>收藏到网?</strong> <SCRIPT language="javascript" src="http://www.myfreeheart.cn/PLUGIN/wz/wz.js"></SCRIPT></p></div> <div id="artcat">分类: <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/loveyulu.html"><strong>经典爱情语录</strong></a></div> <div id="arttag">Tags: <strong><a href="http://www.myfreeheart.cn/catalog.asp?tags=90%E5%90%8E%E5%9D%8F%E5%A5%B3%E5%AD%A9">90后坏女孩</a>   <a href="http://www.myfreeheart.cn/catalog.asp?tags=90%E5%90%8E">90?/a>   <a href="http://www.myfreeheart.cn/catalog.asp?tags=%E5%9D%8F%E5%A5%B3%E5%AD%A9">坏女?/a>   <a href="http://www.myfreeheart.cn/catalog.asp?tags=%E7%88%B1%E6%83%85%E9%87%91%E5%8F%A5">爱情金句</a>   <a href="http://www.myfreeheart.cn/catalog.asp?tags=%E7%BB%8F%E5%85%B8%E7%88%B1%E6%83%85%E8%AF%AD%E5%BD%95">经典爱情语录</a>   </strong></div> <div class="ggad2"><script src="/adjs/single.js" language="javascript"></script></div> </div> <div id="next"> <span id="k_lastpage"><a class="l" href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdyl50ts.html">« 经典语录50?/a> </span>    <span id="k_nextpage"><a class="r" href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xmrdlmaqyl.html">席慕容的浪漫爱情语录 »</a> </span> </div> <div id="like"> <h5>相关文章</h5><h5>随机文章</h5> <div id="clear"></div> <ul> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/chaojiagongyue.html">吵架公约</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/wsmnrashnrakjdyljj.html">《为什么男人爱说谎女人爱哭》经典语录集?/a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/90hd56gtzjyljd.html">90后的56个特征及语录经典</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jghtldsdly.html">嫁给灰太狼的十大经典理由</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/80hjhhetong_4987.html">80后的结婚合同(经典!?/a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zhuliuaiqingyulu.html">主流爱情语录</a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/fzlaqyulu16.html">非主流经典爱情语?/a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/laopobaohufa.html">《中华人民共和国老婆保护法?/a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/nannvsanqifen.html">男人女人三七分妙论(经典?/a></li> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdianaimeiyulu.html">经典暧昧语录</a></li> </ul> <ul> <script language="JavaScript" src="http://www.myfreeheart.cn/function/c_html_js.asp?include=randomsortallrand" type="text/javascript"></script> </ul> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="rightbox"> <h3>最新文?/h3> <ul> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/ggjdxh100.html" title="[2009-12-16 13:39:23] 谷歌经典笑话100? target="_blank">谷歌经典笑话100?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/gejdqhdx.html" title="[2009-12-16 13:30:6] 谷歌经典情话短信大全" target="_blank">谷歌经典情话短信大全</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jd+jd.html" title="[2009-12-14 13:55:53] 经典加经? target="_blank">经典加经?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/tjqxzjdtc.html" title="[2009-12-14 13:49:5] 天剑群侠之经典台? target="_blank">天剑群侠之经典台?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdaqyl_6116.html" title="[2009-12-14 13:35:33] 爱情经典伤感语录" target="_blank">爱情经典伤感语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/dfh09jd.html" title="[2009-12-11 15:49:38] 《大富豪?009经典语录" target="_blank">《大富豪?009经典语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/smjwgyanwjjdyl.html" title="[2009-12-9 13:48:58] 《双面胶》、《王贵与安娜》、《蜗居》经典语? target="_blank">《双面胶》、《王贵与安娜》、《蜗居》经...</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/09zyyl_9387.html" title="[2009-12-9 13:32:52] 09职业语录" target="_blank">09职业语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/dlbxxhsw12xz.html" title="[2009-12-9 13:28:20] 爆笑语录:当蜡笔小新化身?2星座" target="_blank">爆笑语录:当蜡笔小新化身?2星座...</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/09wllxyhf.html" title="[2009-12-8 10:20:39] 2009网络流行语回? target="_blank">2009网络流行语回?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/yjhjdqhyl.html" title="[2009-12-7 13:1:4] 一句话经典求婚语录" target="_blank">一句话经典求婚语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/bw90hdlxy.html" title="[2009-12-7 12:51:13] 百万90后独立宣言" target="_blank">百万90后独立宣言</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/kxwbmyl.html" title="[2009-12-4 10:54:39] 开心网斑马语录" target="_blank">开心网斑马语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/gbyl.html" title="[2009-12-2 11:26:50] 告别语录" target="_blank">告别语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/hlwbqyl.html" title="[2009-12-2 11:23:37] 互联网上暴强语录" target="_blank">互联网上暴强语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/smjgz.html" title="[2009-12-1 13:27:7] 好文章:什么叫工作? " target="_blank">好文章:什么叫工作? </a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zlrwydjdyj.html" title="[2009-12-1 13:21:43] 最令人无语的经典语? target="_blank">最令人无语的经典语?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdshyl25t_2241.html" title="[2009-11-30 10:50:26] 经典生活语录" target="_blank">经典生活语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/2012jdtc.html" title="[2009-11-30 10:13:55] 2012经典台词" target="_blank">2012经典台词</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/fdywj.html" title="[2009-11-26 15:50:40] 《奋斗》和《蜗居》的区别 " target="_blank">《奋斗》和《蜗居》的区别 </a></li> </ul> </div> <div class="rightbox"> <div class="function"> <h3>热文排行</h3> <ul> <li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zlrwydjdyj.html" title="[2009-12-1 13:21:43] 最令人无语的经典语? target="_blank">最令人无语的经典语?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdshyl25t_2241.html" title="[2009-11-30 10:50:26] 经典生活语录" target="_blank">经典生活语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/09wllxyhf.html" title="[2009-12-8 10:20:39] 2009网络流行语回? target="_blank">2009网络流行语回?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/09zyyl_9387.html" title="[2009-12-9 13:32:52] 09职业语录" target="_blank">09职业语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/hlwbqyl.html" title="[2009-12-2 11:23:37] 互联网上暴强语录" target="_blank">互联网上暴强语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/dfh09jd.html" title="[2009-12-11 15:49:38] 《大富豪?009经典语录" target="_blank">《大富豪?009经典语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdaqyl.html" title="[2009-11-23 14:4:4] 经典爱情语录" target="_blank">经典爱情语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/2010lrylxb.html" title="[2009-11-4 10:53:23] 2010雷人语录新编" target="_blank">2010雷人语录新编</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/kxwbmyl.html" title="[2009-12-4 10:54:39] 开心网斑马语录" target="_blank">开心网斑马语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/gbyl.html" title="[2009-12-2 11:26:50] 告别语录" target="_blank">告别语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/ydyywdjdyj.html" title="[2009-11-16 12:48:24] 越读越有味的经典语句" target="_blank">越读越有味的经典语句</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xlyls.html" title="[2009-11-19 14:23:4] 心灵语录" target="_blank">心灵语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/2012jdtc.html" title="[2009-11-30 10:13:55] 2012经典台词" target="_blank">2012经典台词</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/yjhjdqhyl.html" title="[2009-12-7 13:1:4] 一句话经典求婚语录" target="_blank">一句话经典求婚语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/bw90hdlxy.html" title="[2009-12-7 12:51:13] 百万90后独立宣言" target="_blank">百万90后独立宣言</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdaqyl_6116.html" title="[2009-12-14 13:35:33] 爱情经典伤感语录" target="_blank">爱情经典伤感语录</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jd+jd.html" title="[2009-12-14 13:55:53] 经典加经? target="_blank">经典加经?/a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jdsgmgnh.html" title="[2009-11-16 11:2:59] 经典!送给每个女孩" target="_blank">经典!送给每个女孩</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/smjwgyanwjjdyl.html" title="[2009-12-9 13:48:58] 《双面胶》、《王贵与安娜》、《蜗居》经典语? target="_blank">《双面胶》、《王贵与安娜》、《蜗居》经...</a></li><li><a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xscjqjt.html" title="[2009-11-18 10:24:23] 学生超绝请假? target="_blank">学生超绝请假?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="ggad"> <script src="/adjs/single_youche_xia.js" language="javascript"></script> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div id="link"> <h4>友情链接</h4> <ul> <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/mingrenyl.html" title="名人经典语录">名人经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdiangushi.html" title="经典故事">经典故事</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/loveyulu.html" title="经典爱情语录">经典爱情语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zhouxinchiyulu.html" title="周星驰经典语?>周星驰经典语?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdianxiaoshuoyl.html" title="经典小说语录">经典小说语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/2008yulu.html" title="2008经典?>2008经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/qqyulu.html" title="qq经典语录">qq经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdianguangao.html" title="经典广告?>经典广告?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdiangaoxiao.html" title="经典笑话,经典搞笑语录">经典笑话,经典搞笑语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/yingshijdtaici.html" title="影视经典台词">影视经典台词</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/wangluoyulu.html" title="网络经典语录">网络经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xiaoyuanyulu.html" title="校园经典语录">校园经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdianduanxin.html" title="经典短信大全">经典短信大全</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/xiuxian-yule.html" title="休闲娱乐">休闲娱乐</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zhatian.html" title="天下杂谈">天下杂谈</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/aiqinggushi.html" title="经典爱情故事">经典爱情故事</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/jingdiantietu.html" title="经典贴图">经典贴图</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/feizhuliujingdian.html" title="非主流经典语?>非主流经典语?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/hanhanjingdianyulu.html" title="韩寒经典语录">韩寒经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/mayujingdianyulu.html" title="马云经典语录">马云经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/gejingmingjingdianyulu.html" title="郭敬明经典语?>郭敬明经典语?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/anyibaobeijingdianyulu.html" title="安妮宝贝经典语录">安妮宝贝经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zhangailingjingdianyulu.html" title="张爱玲经典语?>张爱玲经典语?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/fendoujingdianyulu.html" title="奋斗经典语录">奋斗经典语录</a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/zhangxiaolanyulu.html" title="张小娴经典语?>张小娴经典语?/a> | <a href="http://www.myfreeheart.cn/WenXue/raoxuemanyulu.html" title="饶雪漫经典语?>饶雪漫经典语?/a> </ul> </div> <div id="about"> <a href="javascript:bookmark()">加入收藏?/a> <a href="/atom.xml">Atom</a> <a href="/rss.xml">Rss</a> <a href="/sitemap.xml">Sitemap</a> <a href="/search.asp">资源搜索</a> <a target="_blank" href="http://www.myfreeheart.cn//guestbook.asp">意见反馈</a> </div> <div id="copyright"> 版权所有@灵想经典语录 站长QQ: 260920406 <script src="http://www.zyseo.cn/seocount/mystat.asp?siteid=5"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.51.la/1855873.js"></script> 转载请注?<a title="灵想经典语录" href="http://www.myfreeheart.cn/">灵想经典语录</a> <!--使用请不要删除版权和主题作者信?保留为对原创的尊?否则责任自负!--> </div> </div> </div> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> try{ var elScript = document.createElement("script"); elScript.setAttribute("language", "JavaScript"); elScript.setAttribute("src", "http://www.myfreeheart.cn/function/c_html_js.asp?act=batch"+unescape("%26")+"view=" + escape(strBatchView)+unescape("%26")+"inculde=" + escape(strBatchInculde)+unescape("%26")+"count=" + escape(strBatchCount)); document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(elScript); } catch(e){}; /* jQuery 1.1 API used */ var RevertID=0; $(document).ready(function(){ if(document.getElementById("inpVerify")){ var objImageValid=$("img[@src^='"+str00+"function/c_validcode.asp?name=commentvalid']"); objImageValid.css("cursor","pointer"); objImageValid.click( function() { objImageValid.attr("src",str00+"function/c_validcode.asp?name=commentvalid"+"&random="+Math.random()); } ); } }); </script> <script src="/adjs/tongji.js" language="javascript"></script> <script src="/adjs/single_tanchang.js" language="javascript"></script> </body> </html><!-- 2009-12-17 14:25:50 -->